پروفایل مهدی کریمی کوتنایی

مهدی کریمی کوتنایی
نام ونام خانوادگی :
مهدی کریمی کوتنایی
نام پدر :
صمد
میزان تحصیلات :
کارشناسی
رشته و گرایش تحصیلی :
عمران عمران

نام ونام خانوادگی : مهدی کریمی کوتنایی

نام پدر : صمد

شماره شناسنامه :

کد ملی :

تاریخ تولد :

وضعیت تاهل : مجرد

جنسیت : مرد

رشته تحصیلی : عمران

گرایش تحصیلی : عمران

مقطع تحصیلی: کارشناسی

آدرس منزل :

شماره منزل :

شماره موبایل : 09370785753

ایمیل :

آدرس محل کار :

شماره محل کار :

شماره فکس :

کد پستی :

شماره عضویت نظام مهندسی : 1236030335

شماره پروانه :

وضعیت شغلی :

اداره محل فعالیت :

تاریخ ثبت نام : 1394/09/01

پروانه اشتغال به کار

پایه نظارت :

پایه طراحی :

پایه اجرائی :

پایه تفکیک :

سابقه کار

نظارت :

طراحی :

اجرا :

تفکیک :