پروفایل الیاس قنبرنژاد

الیاس قنبرنژاد
نام ونام خانوادگی :
الیاس قنبرنژاد
نام پدر :
میزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد
رشته و گرایش تحصیلی :
عمران محیط زیست

نام ونام خانوادگی : الیاس قنبرنژاد

نام پدر :

شماره شناسنامه :

کد ملی :

تاریخ تولد :

وضعیت تاهل : مجرد

جنسیت : مرد

رشته تحصیلی : عمران

گرایش تحصیلی : محیط زیست

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

آدرس منزل :

شماره منزل :

شماره موبایل : 9118236646

ایمیل :

آدرس محل کار :

شماره محل کار :

شماره فکس :

کد پستی :

شماره عضویت نظام مهندسی :

شماره پروانه :

وضعیت شغلی :

اداره محل فعالیت :

تاریخ ثبت نام :

پروانه اشتغال به کار

پایه نظارت : پایه 3

پایه طراحی : ندارد

پایه اجرائی : پایه 3

پایه تفکیک :

سابقه کار

نظارت : 1 تا 3 سال

طراحی : ندارد

اجرا : 1 تا 3 سال

تفکیک :