پروفایل فرهاد رزم پوش

فرهاد   رزم پوش
نام ونام خانوادگی :
فرهاد رزم پوش
نام پدر :
قاسم
میزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد
رشته و گرایش تحصیلی :
معماری معماری پایدار

نام ونام خانوادگی : فرهاد رزم پوش

نام پدر : قاسم

شماره شناسنامه :

کد ملی :

تاریخ تولد : 1367/06/12

وضعیت تاهل : مجرد

جنسیت : مرد

رشته تحصیلی : معماری

گرایش تحصیلی : معماری پایدار

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

آدرس منزل :

شماره منزل :

شماره موبایل : 9111230753

ایمیل :

آدرس محل کار :

شماره محل کار :

شماره فکس :

کد پستی :

شماره عضویت نظام مهندسی : 12-100-15139

شماره پروانه : 12-100-00690

وضعیت شغلی :

اداره محل فعالیت :

تاریخ ثبت نام : 1390/05/01

پروانه اشتغال به کار

پایه نظارت :

پایه طراحی : پایه 3

پایه اجرائی : پایه 3

پایه تفکیک :

سابقه کار

نظارت :

طراحی :

اجرا :

تفکیک :