پروفایل سید حسین حسینی کاسگری

سید حسین   حسینی کاسگری
نام ونام خانوادگی :
سید حسین حسینی کاسگری
نام پدر :
سید رضا
میزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد
رشته و گرایش تحصیلی :
مکانیک فنی

نام ونام خانوادگی : سید حسین حسینی کاسگری

نام پدر : سید رضا

شماره شناسنامه :

کد ملی :

تاریخ تولد :

وضعیت تاهل : متاهل

جنسیت : مرد

رشته تحصیلی : مکانیک

گرایش تحصیلی : فنی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

آدرس منزل :

شماره منزل :

شماره موبایل : 09116631390

ایمیل :

آدرس محل کار :

شماره محل کار :

شماره فکس :

کد پستی :

شماره عضویت نظام مهندسی : 1241014780

شماره پروانه : 1241000445

وضعیت شغلی :

اداره محل فعالیت :

تاریخ ثبت نام : 1396/05/01

پروانه اشتغال به کار

پایه نظارت : پایه 3

پایه طراحی : ندارد

پایه اجرائی : ندارد

پایه تفکیک :

سابقه کار

نظارت : 5 تا 10 سال

طراحی : ندارد

اجرا : ندارد

تفکیک :