پروفایل امید لطفی عمران

امید لطفی عمران
نام ونام خانوادگی :
امید لطفی عمران
نام پدر :
اسفندیار
میزان تحصیلات :
دکترا
رشته و گرایش تحصیلی :
عمران سازه

نام ونام خانوادگی : امید لطفی عمران

نام پدر : اسفندیار

شماره شناسنامه :

کد ملی :

تاریخ تولد :

وضعیت تاهل : متاهل

جنسیت : مرد

رشته تحصیلی : عمران

گرایش تحصیلی : سازه

مقطع تحصیلی: دکترا

آدرس منزل :

شماره منزل :

شماره موبایل : 9111261384

ایمیل :

آدرس محل کار :

شماره محل کار :

شماره فکس :

کد پستی :

شماره عضویت نظام مهندسی :

شماره پروانه :

وضعیت شغلی :

اداره محل فعالیت :

تاریخ ثبت نام : 1396/05/01

پروانه اشتغال به کار

پایه نظارت : پایه 1

پایه طراحی : پایه 1

پایه اجرائی : پایه 2

پایه تفکیک :

سابقه کار

نظارت : 5 تا 10 سال

طراحی : 5 تا 10 سال

اجرا : 5 تا 10 سال

تفکیک :