پروفایل مازیار عبدی

مازیار عبدی
نام ونام خانوادگی :
مازیار عبدی
نام پدر :
محمدرضا
میزان تحصیلات :
کارشناسی
رشته و گرایش تحصیلی :
معماری

نام ونام خانوادگی : مازیار عبدی

نام پدر : محمدرضا

شماره شناسنامه : 935

کد ملی : 2161861239

تاریخ تولد :

وضعیت تاهل : متاهل

جنسیت : مرد

رشته تحصیلی : معماری

گرایش تحصیلی :

مقطع تحصیلی: کارشناسی

آدرس منزل :

شماره منزل :

شماره موبایل : 9111538001

ایمیل : engclub.gh@gmail.com

آدرس محل کار :

شماره محل کار :

شماره فکس :

کد پستی : 4764813788

شماره عضویت نظام مهندسی :

شماره پروانه :

وضعیت شغلی :

اداره محل فعالیت :

تاریخ ثبت نام : 1396/05/01

پروانه اشتغال به کار

پایه نظارت :

پایه طراحی :

پایه اجرائی :

پایه تفکیک :

سابقه کار

نظارت :

طراحی :

اجرا :

تفکیک :