پروفایل حمید رضایی قادی

حمید رضایی قادی
نام ونام خانوادگی :
حمید رضایی قادی
نام پدر :
محمدیوسف
میزان تحصیلات :
رشته و گرایش تحصیلی :
معماری

نام ونام خانوادگی : حمید رضایی قادی

نام پدر : محمدیوسف

شماره شناسنامه :

کد ملی :

تاریخ تولد :

وضعیت تاهل :

جنسیت :

رشته تحصیلی : معماری

گرایش تحصیلی :

مقطع تحصیلی:

آدرس منزل :

شماره منزل :

شماره موبایل :

ایمیل :

آدرس محل کار :

شماره محل کار :

شماره فکس :

کد پستی :

شماره عضویت نظام مهندسی :

شماره پروانه :

وضعیت شغلی :

اداره محل فعالیت :

تاریخ ثبت نام : 1396/05/01

پروانه اشتغال به کار

پایه نظارت :

پایه طراحی :

پایه اجرائی :

پایه تفکیک :

سابقه کار

نظارت :

طراحی :

اجرا :

تفکیک :