پروفایل جواد خدادی کوچکسرایی

جواد خدادی کوچکسرایی
نام ونام خانوادگی :
جواد خدادی کوچکسرایی
نام پدر :
عیسی
میزان تحصیلات :
کارشناسی
رشته و گرایش تحصیلی :
عمران عمران

نام ونام خانوادگی : جواد خدادی کوچکسرایی

نام پدر : عیسی

شماره شناسنامه :

کد ملی :

تاریخ تولد :

وضعیت تاهل : متاهل

جنسیت : مرد

رشته تحصیلی : عمران

گرایش تحصیلی : عمران

مقطع تحصیلی: کارشناسی

آدرس منزل :

شماره منزل :

شماره موبایل :

ایمیل : jkh1390@gmail.com

آدرس محل کار :

شماره محل کار :

شماره فکس :

کد پستی : 4764813788

شماره عضویت نظام مهندسی :

شماره پروانه :

وضعیت شغلی :

اداره محل فعالیت :

تاریخ ثبت نام : 1370/09/02

پروانه اشتغال به کار

پایه نظارت : پایه 1

پایه طراحی : پایه 1

پایه اجرائی : پایه 1

پایه تفکیک :

سابقه کار

نظارت : 10 سال به بالا

طراحی : 10 سال به بالا

اجرا : 10 سال به بالا

تفکیک :