پروفایل عباس برزوئی

عباس  برزوئی
نام ونام خانوادگی :
عباس برزوئی
نام پدر :
شعبان
میزان تحصیلات :
کارشناسی
رشته و گرایش تحصیلی :
عمران

نام ونام خانوادگی : عباس برزوئی

نام پدر : شعبان

شماره شناسنامه : 1665

کد ملی : 2160396575

تاریخ تولد : 1358/06/20

وضعیت تاهل : مجرد

جنسیت : مرد

رشته تحصیلی : عمران

گرایش تحصیلی :

مقطع تحصیلی: کارشناسی

آدرس منزل :

شماره منزل :

شماره موبایل : 9113541318

ایمیل : engclub.gh@gmail.com

آدرس محل کار :

شماره محل کار :

شماره فکس :

کد پستی : 4763657584

شماره عضویت نظام مهندسی :

شماره پروانه :

وضعیت شغلی :

اداره محل فعالیت :

تاریخ ثبت نام : 1383/06/18

پروانه اشتغال به کار

پایه نظارت :

پایه طراحی :

پایه اجرائی :

پایه تفکیک :

سابقه کار

نظارت :

طراحی :

اجرا :

تفکیک :