پروفایل وحید ایلکا

وحید ایلکا
نام ونام خانوادگی :
وحید ایلکا
نام پدر :
محمدرضا
میزان تحصیلات :
کارشناسی
رشته و گرایش تحصیلی :
عمران عمران

نام ونام خانوادگی : وحید ایلکا

نام پدر : محمدرضا

شماره شناسنامه :

کد ملی :

تاریخ تولد :

وضعیت تاهل : مجرد

جنسیت : مرد

رشته تحصیلی : عمران

گرایش تحصیلی : عمران

مقطع تحصیلی: کارشناسی

آدرس منزل :

شماره منزل :

شماره موبایل :

ایمیل :

آدرس محل کار :

شماره محل کار :

شماره فکس :

کد پستی :

شماره عضویت نظام مهندسی :

شماره پروانه :

وضعیت شغلی :

اداره محل فعالیت :

تاریخ ثبت نام : 1396/05/01

پروانه اشتغال به کار

پایه نظارت : پایه 2

پایه طراحی :

پایه اجرائی : پایه 3

پایه تفکیک :

سابقه کار

نظارت :

طراحی :

اجرا :

تفکیک :