نشست فرهنگی با عنوان مهارت های فرزند پروری (خانواده سالم-فرزند سالم) (ویژه عموم )

با تدریس خانم نرجس رضایی مالیدره

روز سه شنبه 3 بهمن 1402 از ساعت 18 در سالن اجتماعات کانون مهندسین قائم شهر