👆🏻شرکت خانه هوشمند سایا طبق قرارداد منعقده با کانون مهندسین قائم شهر  با ۱۵ درصد تخفیف خدمات سیستم های هوشمند ساختمان درخدمت اعضای محترم کانون می باشد.
کلیه اعضایی که از خدمات استفاده می نمایند ملزم به ارائه کارت عضویت خود در کانون می باشند.
آدرس: قائمشهر خ بابل مجتمع پاستور طبقه ۴ واحد ۴۰۴  

    ۰۱۱۴۲۲۳۰۴۰۴📞  آقای مهندس علی احمدی وزملائیلینک اینستا گرام خانه هوشمند👇🏻

https://instagram.com/hsaya.ir