اهم مصوبات جلسه ۵۴ هیات مدیره کانون مهندسین قائم شهر – ۱۴۰۲/۱۰/۲۴

۱-درخصوص سررسید سال ۱۴۰۳ با توجه به استعلامات ارائه شده طبق نظر اعضای هیئت مدیره با سررسید کد ۱۰۲ چاپ قائم موافقت شد ( تعداد ۱۵۰۰ جلد ۲۴ صفحه گلاسه بعلاوه پلاک یا داغی روی جلد )

۲- درخصوص تبلیغات و اسپانسر سررسید مقرر شد صفحه اول ۳۵ میلیون تومان و صفحه دوم، سوم وآخر ۳۰میلیون تومان، صفحه یکی مانده به آخر ۲۵ میلیون تومان بقیه صفحات ۱۵ میلیون تومان (برای همکاران و افراد معرفی شده از طرف همکاران ۱۰ میلیون تومان)

۳- درخصوص نامه کمیته فرهنگ و هنر درخصوص شیوه های صحیح ارتباطی میان والدین و فرزندان با تدریس خانم دکتر رضایی مالیدره، جلسه هم اندیشی در تاریخ ۴ بهمن برگزار شود و مصوب شده است.

۴- درخصوص نامه کمیته آموزش با موضوع شرح وظایف مهندسین ناظر معماری با تدریس خانم دکتر پرژک محمدپور در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹، هزینه ثبت نام نفری ۱۰۰/۰۰۰ تومان مصوب شد ( دارای امتیاز آموزشی می باشد) .

۵– درخصوص نامه کمیته آموزش برگزاری دوره آموزشی ۶۰ ساعتی 3D-MAX و  V-ray با تدریس آقای مهندس کاظمی و هزینه ثبت نام ۵ میلیون تومان موافقت و مصوب شده است.

۶- درخصوص نامه پیشنهادی مهندس ذاکری درخصوص گلگشت زمستانه ( برف بازی ) در بهمن ۱۴۰۲ موافقت گردید.