اهم مصوبات جلسه ۵۰ هیات مدیره کانون مهندسین قائم شهر – ۱۴۰۲/۰۹/۱۹

۱-درخصوص نامه پیشنهادی مهندس ذاکری با موضوع پیگیری عوارض صنفی دفاتر مهندسی مقرر گردید جلسه ای با شورای اسلامی شهرستان قائم شهر برگزار گردد.
۲- درخصوص نامه کمیته تخصصی و ارتباط با صنعت در خصوص بازدید از پروژه ساختمان اداری بانک پاسارگاد واقع درساری میدان امام درتاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ درجلسه مطرح و مصوب بر برگزاری شده است.
۳- درخصوص نامه درخواست وام آقای حسنعلی رضازاده کارمند کانون به مبلغ سی میلیون تومان مقرر گردید پرداخت شود.
۴- درخصوص نامه کمیته ی آموزش جهت برگزاری دوره تحت عنوان شرح وظایف مهندسین ناظر مکانیک با تدریس استاد مریخی دارای امتیاز آموزشی برای مهندسین پایه ۳، مقرر شد دوره با ظرفیت ۵۰ نفر برگزار گردد.
۵- درخصوص نامه کمیته آموزش وارتباط با صنعت درخصوص برگزاری دوره آموزشی سازه پیشرفته LSF مقرر شد در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ با همکاری شرکت شاتو برگزار شود. جزئیات به پیوست نامه ارائه شده است.
۶-در خصوص نامه کمیته فرهنگ و هنر جهت برگزاری مراسم شب یلدا با شرط جذب اسپانسر موافقت شده است.
۷- در خصوص نامه کمیته ی تخصصی و ارتباط با صنعت جهت اعزام همکاران به نمایشگاه بین المللی میدکس در جلسه مطرح و موافقت شده است.
۸-در خصوص تهیه لباس فرم پرسنل  موافقت گردید.