اهم مصوبات جلسه ۴۹ هیات مدیره کانون مهندسین قائم شهر – ۱۴۰۲/۰۹/۱۲

۱-جهت بهسازی ساختمان و تجهیزات کانون مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت بهسازی پشت بام کانون پیش بینی شده و انجام گردد. بررسی جهت خرید ویدئو پروژکتور و لپ تاپ و هزینه نمای ساختمان انجام شود و در جلسه آتی گزارش ارائه گردد.
۲- بررسی پکیج های مختلف جهت برنامه های جشن روز مهندس انجام شده و پکیج های پیشنهادی جهت برنامه ریزی به کارگروه جشن ارائه گردد.
۳- درخصوص نامه کمیته فرهنگ و هنر با کلیات برگزاری مراسم شب یلدا موافقت شده است جزئیات برنامه در جلسه بعدی ارائه گردد.