مصوبات جلسه سیزدهم کمیته ورزش و رفاه 98/03/07

درابتدا مسئولین کمیته ضمن خیرمقدم عرض نمودن به اعضای و تبریک سال نو در رابطه با گلگشت 2 روزه خارج استانی کاشان با امکانات رفاهی و  پذیرایی و هزینه ثبت نام 195 هزار تومان توضیحاتی را ارائه نمودند و اعضای حاضر نظرات و پیشنهادات خود را بیان نمودند.

 

مسئول پیگیری و اقدام مصوبات

کارگروه گلگشت

 گلگشت یک روزه دریاچه چورت کیاسر همراه با پذیرایی صبحانه و ناهار در دستور کار قرار گرفت زمان پیشنهادی 24خرداد 98

- برنامه ریزی مسابقات ورزشی در دستور کار قرار گرفت قرار بر این شد اعضای حاضر نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمایند.

 

اعضای حاضر در جلسه آقایان و خانم های مهندس:

 1- جوادخدادی2-حسین آصفی 3- الیاس قنبرنژاد  4-شکیبا زارعی 5-عباس برزویی6-فرهاد رزم پوش 7- لیلا کریمی 8-مهدی کریمی 9-آزاده هاشمی مقدم 10-میلاد اوصیا لقب 11-یاسر قاسمی 12-مهران اسدیان