مصوبات جلسه دهم کمیته ورزش و رفاه 97/11/02

درابتدا مهندس خدادی ضمن خیرمقدم عرض نمودن به اعضا توضیحاتی را در رابطه با گلگشت یک روزه لاویج مورخ 5 بهمن با هزینه 35 هزارتومان ارائه و اعضای حاضر نظرات و پیشنهادات خود را بیان نمودند.

نامه مسابقات شنا به میزبانی کانون مهندسین بهشهر در جلسه قرائت گردید

نامه مسابقات پینگ پنگ به میزبانی کانون مهندسین بابل در جلسه قرائت گردید و لیست اولیه شرکت کنندگان ارسال گردید

نامه مسابقات والیبال به میزبانی کانون مهندسین بابلسر در جلسه قرائت گردید و با کلیات موافقت گردید

کارگروه گلگشت 19بهمن  برف بازی گدوک با دیدگاه طبیعت گردی  از اعتبارات سازمان نظام مهندسی +بازدید از کارخانه جوجو

 

اعضای حاضر در جلسه آقایان و خانم های مهندس:

 1- جوادخدادی 2- الیاس قنبرنژاد 3-وحید ایلکا 4-پیام باوندی 5-شکیبا زارعی 6-پیام غلامی 7-مهدی کریمی 8-عباس برزویی 9-فرهاد رزم پوش 10-یاسر قاسمی 11-محمدرضا خدادی 12-آزاده هاشمی مقدم