پروفایل محمد هادی ذاکری خطیر

محمد هادی ذاکری خطیر
نام ونام خانوادگی :
محمد هادی ذاکری خطیر
نام پدر :
حمیدرضا
میزان تحصیلات :
رشته و گرایش تحصیلی :
مکانیک

نام ونام خانوادگی : محمد هادی ذاکری خطیر

نام پدر : حمیدرضا

شماره شناسنامه :

کد ملی :

تاریخ تولد :

وضعیت تاهل : مجرد

جنسیت : مرد

رشته تحصیلی : مکانیک

گرایش تحصیلی :

مقطع تحصیلی:

آدرس منزل :

شماره منزل :

شماره موبایل :

ایمیل :

آدرس محل کار :

شماره محل کار :

شماره فکس :

کد پستی :

شماره عضویت نظام مهندسی :

شماره پروانه :

وضعیت شغلی :

اداره محل فعالیت :

تاریخ ثبت نام : 1388/05/01

پروانه اشتغال به کار

پایه نظارت : پایه 2

پایه طراحی : پایه 2

پایه اجرائی :

پایه تفکیک :

سابقه کار

نظارت : 5 تا 10 سال

طراحی : 5 تا 10 سال

اجرا :

تفکیک :