اخبار و رویدادها

29 مهر 1399 گروه خبری: خدماتی

انعقاد قرارداد همکاری

تمدید قرارداد همکاری با " صنایع پوشاک آویشن " با احتساب ۱۵% تخفیف در تمامی شعب استان مازندران و گرگان به مدیریت آقای موسوی

29 مهر 1399 گروه خبری: خدماتی

انعقاد قرارداد همکاری

انعقاد قرارداد همکاری با " کلینیک تخصصی تشک و سرویس خواب برادران مجیدی " با احتساب تخفیف 15 درصدی به مدیریت آقای محسن مجیدی

29 مهر 1399 گروه خبری: خدماتی

انعقاد قرارداد همکاری

انعقاد قرارداد همکاری با " شرکت فرش ماهریس " با احتساب ۸% به مدیریت آقای علی رضاپور قادیکلایی

29 مهر 1399 گروه خبری: خدماتی

انعقاد قرارداد همکاری

انعقاد قرارداد همکاری با " شرکت صنایع چوب بهارنارنج " با احتساب ۱۲% تخفیف به مدیریت آقای احمد رضاپور قادیکلایی

29 مهر 1399 گروه خبری: خدماتی

انعقاد قرارداد همکاری

انعقاد قرارداد همکاری با " کلینیک جراحی دهان و فک و صورت " با احتساب ۱۵% به مدیریت تخفیف آقای دکتر علیرضا پورنبی

14 مهر 1399 گروه خبری: روابط عمومی

هیات مدیره

اهم مصوبات جلسه ۸۸ هیات مدیره کانون مهندسین قائم شهر - ۹۹/۰۷/۱۳

6 مهر 1399 گروه خبری: خدماتی

انعقاد قرارداد همکاری

انعقاد قرارداد همکاری با " کتابفروشی عبدی " با احتساب 20 درصد تخفیف به مدیریت آقای مهندس حسین مددی

6 مهر 1399 گروه خبری: خدماتی

انعقاد قرارداد همکاری

انعقاد قرارداد همکاری با " گروه ساختمانی و دکوراسیون بارو " با احتساب 10 درصد تخفیف به مدیریت آقای مهندس رادمهر رستگار

6 مهر 1399 گروه خبری: خدماتی

انعقاد قرارداد همکاری

انعقاد قرارداد همکاری با " رستوران سنتی خاتون " با احتساب 10 درصد تخفیف به مدیریت آقای محمد باقر اکبری

22 شهریور 1399 گروه خبری: روابط عمومی

عرض تبریک

کسب عنوان برتر عکس مطبوعاتی سال توسط جناب آقای مهندس احسان فضلی اصانلو

خدمات کانون

گالری تصاویر آرشیو