پروفایل محمد یعقوبی کوچکسرائی

محمد یعقوبی کوچکسرائی
نام ونام خانوادگی :
محمد یعقوبی کوچکسرائی
نام پدر :
رمضان
میزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد
رشته و گرایش تحصیلی :
عمران سازه

نام ونام خانوادگی : محمد یعقوبی کوچکسرائی

نام پدر : رمضان

شماره شناسنامه :

کد ملی :

تاریخ تولد :

وضعیت تاهل : متاهل

جنسیت : مرد

رشته تحصیلی : عمران

گرایش تحصیلی : سازه

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

آدرس منزل :

شماره منزل :

شماره موبایل : 9113231287

ایمیل :

آدرس محل کار : کانون مهندسین قائم شهر-دادگستری شهرستان قائم شهر

شماره محل کار :

شماره فکس :

کد پستی :

شماره عضویت نظام مهندسی : 1230007471

شماره پروانه : 1230003444

وضعیت شغلی :

اداره محل فعالیت :

تاریخ ثبت نام : 1386/04/19

پروانه اشتغال به کار

پایه نظارت :

پایه طراحی :

پایه اجرائی :

پایه تفکیک :

سابقه کار

نظارت :

طراحی :

اجرا :

تفکیک :

مقطع رشته گرایش سال اخذ
کارشناسی ارشد عمران سازه
کارشناسی عمران عمران
کارشناسی ارشد عمران سازه
عنوان سمت از سال تا سال
رئیس کانون مهندسین شهرستان قائم شهر رئیس
عضو هیئت رئیسه و هیئت مدیره کانون مهندسین قائم شهر (دوره سیزدهم و چهاردهم) نایب رئیس و عضو اصلی
عضو شورای حل اختلاف دادگستری شهرستان قائم شهر عضو اصلی
مشاور شهردار کیاکلا مشاور عمرانی
عضو کمیسیون اشتغال.خدمات مهندسی.شیوه نامه ماده33 و ارتباط باصنعت سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران عضو
عضو گروه کنترل نظارت دفترنمایندگی نظام مهندسی قائم شهر عضو
عضو کمیته بتن دفتر نمایندگی نظام مهندسی قائم شهر نایب رئیس
مسئول کمیته روابط عمومی.فرهنگی.انتشارات وسایت کانون مهندسین قائم شهر مسئول
مسئول کمیته چاپ و نشر کانون مهندسین قائم شهر مسئول
عضو کمیته های خبرنامه و انتشارات. پژوهش و جوانان ادوار گذشته کانون مهندسین قائم شهر عضو اصلی
دارای پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران مهندس عمران
عضو شورای هماهنگی کانون های مهندسین استان مازندران عضو
کارشناس ارشد عمران سازه و مدرس دانشگاه مدرس
مدیرعامل شرکت مهندسی خاک سازه مقاوم پارسیان مدیرعامل